Aby móc używać sklepu oraz poznać ceny musisz się zalogować.

Zanim dodasz produkt do koszyka twój użytkownik musi zostać zaakceptowany przez administratora sklepu.

myWish - Designerskie buty na zamówienie

regulamin

§1 Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.my-wish.pl jest prowadzony przez MY WISH KATARZYNA SOWIŃSKA z siedzibą w KATOWICACH kod pocztowy 40-534, ul. Zimorodków 1/6 , wpisany do CIDG pod NIP 954-267-41-88, REGON 368-850-650, adres poczty elektronicznej sklep@my-wish.pl zwanego dalej „Sprzedawcą”.

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsumentów, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: „Kupujący”) ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: WWW.MY-WISH.PL (dalej: „Sklep” lub „MW”) oraz rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep. Sklep internetowy MW prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
-za pośrednictwem poczty e- mail: sklep@my-wish.pl
-telefonicznie
.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.

 4. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W trakcie rejestracji na stronie WWW.MY-WISH.PL lub podczas składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, tzw. check- box.
 5. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego zgodnie z poniższymi zasadami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

§2 Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych w sklepie internetowym są produkty wymienione w ofercie, zamieszczane na stronie internetowej Sklepu WWW.MY-WISH.PL w chwili składania zamówienia oraz produkty niewymienione w ofercie, które Kupujący zamawia za pośrednictwem konfiguratora - aplikacji, lub produkty wyprodukowane są według specyfikacji klienta oraz jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile taka została udzielona.
 3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w polskich złotych i obejmują koszty dostawy, które powyżej 300 zł pokrywa sklep, kupujący ma możliwość wyboru formy dostawy zgodnie z paragrafem §8.
 4. Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Kupującego poprawnych i kompletnych danych w formularzu danych osobowych.
 7. Bony/Karty podarunkowe, zakupione na WWW.MY-WISH.PL począwszy od dnia zakupu, zarówno za pośrednictwem platformy internetowej, jak i w sklepach stacjonarnych, zachowują ważność i można je realizować w przeciągu 365 dni od daty zakupu (rok). Po tym terminie, unikalne numery bonów/kart podarunkowych tracą ważność. Bony/karty podarunkowe nie podlegają zwrotom i wymianom na gotówkę, a produkty zakupione przez bony/karty podarunkowe nie podlegają pełnej polityce zwrotów, a jedynie gwarancji doboru odpowiedniego rozmiaru buta.
 8. Kupony rabatowe dołączone są do zakupionych produktów w Sklepie WWW.MY-WISH.PL w formie papierowej. Kupon rabatowy składa się z dwóch odcinków, dla osoby poleconej oraz polecającego. Odcinek dla osoby poleconej powoduje możliwość zakupu po określonym na odcinku rabacie co z kolei aktywuje odcinek osoby polecającej i daje możliwość realizowania zakupu po określonym na odcinku rabacie dla polecającego .

§3 Rejestracja         

 1. Kupujący może założyć nieodpłatnie konto w Sklepie (dalej: „Konto”).
 2. Utworzenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie oraz wyrażeniu zgody na treść Regulaminu poprzez jego zaakceptowanie za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, tzw. check- box. (dalej: „Rejestracja”), a następnie potwierdzeniu rejestracji.
 3. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Kupujący w przypadku utraty hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji jego danych osobowych przez system teleinformatyczny dostępny na www.my-wish.pl , ma możliwość jego odzyskania. Kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji wiadomość elektroniczną zawierającą informację o nowym haśle. Hasło może być następnie zmienione przez Kupującego.
 4. Kupujący mogą składać zamówienia na produkty za pośrednictwem formularza (dalej: „Zamówienie”).
 5. Utworzenie Konta nie jest konieczne przed złożeniem przez Kupującego Zamówienia na Produkty. Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem już istniejącego Konta, jak również wypełniając formularz zamówienia dostępny w Sklepie (dalej: „Zamówienie Jednorazowe”).
 6. Po utworzeniu Konta Kupujący ma możliwość weryfikacji statusu Zamówień oraz przeglądania historii Zamówień.
 7. W celu usunięcia Konta Kupującego ze Sklepu Kupujący może wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres mailowy sklep@my-wish.pl .

§4 Zamówienie

      1. Zamówienia na towary przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu WWW.MY-WISH.PL zamówienia przyjmowane są po zalogowaniu do Konta lub, w przypadku osób  nieposiadających konta, korzystając z opcji Zamówienia Jednorazowego.

 1. Celem złożenia zamówienia nowy użytkownik nieposiadający konta na stronie Sklepu wchodzi na stronę internetową Sklepu WWW.MY-WISH.PL.
 2. wybiera produkt stanowiący przedmiot zamówienia, a następnie klika „Do koszyka”, umieszczając produkt w tzw. „koszyku” bądź projektuje w aplikacji kreatorze.
 3. wybiera sposób dostawy oraz zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie klika: „Zamów i zapłać”
 4. wybiera opcję: Nowy Klient- chcę podać swoje dane;
 5. wpisuje dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;
 6. akceptuje zamówienie oraz Regulamin sklepu internetowego WWW.MY-WISH.PL.
 7. otrzymuje od Sprzedawcy na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia wiadomość elektroniczną stanowiącą potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem zamówienia;
 8. W przypadku jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia, czy to na skutek niedostępności części materiałów koniecznych do jego realizacji lub opóźnień wynikających z innych przyczyn, kupujący jest o tym niezwłocznie informowany drogą mailową i ma prawo zdecydować, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, z opóźnieniem czy w całości anulowane.
 9. W przypadku zmiany składu zamówienia lub jego anulowania, SKLEP WWW.MY-WISH.PL niezwłocznie dokonuje zwrotu odpowiednio części lub całości zapłaconej przez Kupującego kwoty na ten sam rachunek bankowy, z którego została ona przelana na rachunek 70 2490 0005 0000 4530 9895 3372 ALIOR BANK.

      2. Celem złożenia zamówienia po zalogowaniu użytkownik:

 1. wchodzi na stronę www.my-wish.pl
 2. w zakładce: Konto: wpisuje login i hasło;
 3. wybiera produkt stanowiący przedmiot zamówienia, bądź projektuje za pomocą konfiguratora - aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.my-wish.pl gdzie produkty wyprodukowane są według specyfikacji klienta oraz jego zindywidualizowanych potrzeb a następnie klika „Do koszyka”, umieszczając produkt w tzw. „koszyku”;
 4. wybiera sposób dostawy jeżeli jest taka możliwość oraz zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, akceptuje swoje dane lub nanosi ewentualne korekty, a następnie klika: „Zamawiam i płacę”
 5. akceptuje zamówienie oraz Regulamin sklepu internetowego;
 6. otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z numerem zamówienia.

      3. Po podaniu przez Kupującego danych, o których mowa w p.2. lit.c-e ) i p.3. lit. d), w serwisie wyświetla się „Podsumowanie Zamówienia”, które obejmuje informacje dotyczące:

 1. danych identyfikujących Sklep, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą
 2. przedmiotu Zamówienia i jego głównych cech,
 3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, jeżeli takie występują,
 4. sposobu porozumiewania się z Kupującym: za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem KATOWICAE 40-534, ul. Zimorodków 1/6 , wpisany do CIDG pod NIP 954-267-41-88, REGON 368-850-650, adres poczty elektronicznej sklep@my-wish.pl
 5. kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
 6. wybranej metody płatności i terminie płatności,
 7. wybranego sposobu i terminu dostawy,
 8. procedury rozpatrywania reklamacji, o której mowa w §10 niniejszego Regulaminu, w tym miejsca, do którego Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Produkt na adres : 
ul. Kwiatowa 63, 42-231 Stary Broniszew przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Konsument”) prawa odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w §9 niniejszego Regulaminu;
 9. obowiązku zwrotu kosztów zwrotu Produktu oraz o wysokości tych kosztów w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, 

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

 1. obowiązku dostarczenia przez Sklep rzeczy bez wad;
 2. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażowych oraz sposobie ich realizacji:
 3. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy,
 4. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony
 5. możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów. rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach dostępu do tych procedur.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między MW, a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

      4. Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia.
      5. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile taka została udzielona.
      6. Zamówienie można składać przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
      7. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę.
      8. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep:

 1. w przypadku zamówienia opłacanego poprzez system payu.pl zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie payu.pl. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym.
 2. w przypadku zamówienia opłacanego przelewem zwykłym w dniu następnym po odnotowaniu wpływu kwoty na Konto 70 2490 0005 0000 4530 9895 3372 ALIOR BANK.

      9. Przycisk używany do złożenia przez Kupującego Zamówienia jest opatrzony informacją „Zamawiam i płacę”. Naciśnięcie tego przycisku równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Kupującego, że wie on, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
    10. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

§5 Realizacja zamówienia

 1. Sklep internetowy WWW.MY-WISH.PL co do zasady realizuje zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Zamówienie do innych krajów będą rozpatrywane indywidualnie. W przypadku sporów właściwy jest sąd polski.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji na terenie Polski będą realizowane w maksymalnie 14 dni roboczych, a 24 dni roboczych w przypadku zamówień na terenie Unii Europejskiej, od dnia roboczego następującego po zarejestrowaniu wpływu należnej kwoty na konto 70 2490 0005 0000 4530 9895 3372 ALIOR BANK. Przez realizację rozumienie się wyprodukowanie oraz zapakowanie towaru i przekazanie go firmie kurierskiej. Po wyprodukowaniu zamówionego towaru, zostaje on wysłany do Kupującego.
 3. Zamówienia przyjęte do realizacji w sobotę, niedzielę oraz w święta rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym.
  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru lub anulowania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 4. W momencie wysłania zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sprzedawcy na wybrany przez Kupującego adres e-mail.
 5. Dokumentem i dowodem sprzedaży jest Faktura Vat, paragon lub potwierdzenie przelewu bankowego/PayU. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne 
z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych .

§6 Dostawa

 1. Zamówione towary wysyłane są paczką za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek lub Pocztą Polską na adres wskazany w formularzu zamówienia. Cena dostawy zawiera opakowanie.

 2. Realizowane są następujące metody dostawy:
  
- standardowa przesyłka kurierska UPS, 
              -darmowa przy zakupach powyżej 400 zł,
              -zakupy poniżej 400 zł koszt kuriera UPS 16 zł
  - pobraniowa przesyłka kurierska (nie dotyczy produktów z Kreatora lub zamówień specjalnych np. zmiana koloru, dopasowanie obwodu łydki)
 20 zł
  - list polecony Poczty Polskiej na terenie RP (dotyczy akcesoriów i próbek skór) 8 zł
 3. Wysyłki według regulaminu realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii 
Europejskiej.
 4. Sklep MY WISH oferuję bezpłatną dostawę towaru od kwoty 400 zł przy wyborze przesyłki z przedpłatą (kurier UPS). 
Poniżej kwoty 400 zł brutto dostawa zakupionych produktów to16 zł (kurier UPS). 

 5. Opłaty za przesyłki wysyłane w ramach UE to koszt 80 zł (kurier).

 6. Towar jest wysyłany wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy)

 7. Zamówienia przyjęte do realizacji na terenie Polski będą realizowane w maksymalnie w 14 dni roboczych, a 24 dni roboczych w przypadku zamówień na terenie Unii Europejskiej, od dnia roboczego następującego po zarejestrowaniu wpływu należnej kwoty na konto 70 2490 0005 0000 4530 9895 3372 ALIOR BANK. Przez realizację rozumienie się wyprodukowanie oraz zapakowanie towaru i przekazanie go firmie kurierskiej gdzie następuję doręczenie przesyłki do klienta.

 8. Wymiana towaru w przypadku przesyłek zagranicznych - odesłanie obuwia przez Kupującego na podstawie wymiany niewłaściwego rozmiaru odbywa się na koszt Kupującego. Pozostałe regulacje zawarte w § 8 pozostają w mocy. W przypadku odstąpienia Kupującego od zawartej umowy, Kupujący ponosi koszty dostawy towaru do siedziby MY WISH. 

 9. W opakowaniu jednostkowym towaru – w pudełku znajduje się dodatkowa informacja o zasadach użytkowania i konserwacji dostarczonego towaru, z którą Kupujący powinien zapoznać się przed rozpoczęciem użytkowania towaru. 

 10. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem.

§7 Formy płatności

 1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie obejmują:

  
- przedpłatę na konto w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy 70 2490 0005 0000 4530 9895 3372 ALIOR BANK 

  - za pośrednictwem Systemu payu.pl ,
  - płatności kartą za pośrednictwem Systemu payu.pl.
 2. Każda wpłata na konto sklepu internetowego powinna w tytule zawierać numer zamówienia internetowego podany Kupującemu przez Sprzedawcę w e-maili potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji, w celu ułatwienia identyfikacji i usprawnienia obsługi.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Dokonywanie płatności przez Kupującego w Sklepie za pośrednictwem systemu payu.pl podlega określonym poniżej zasadom:
  a. Płatności za pośrednictwem Systemu payu.pl może dokonywać wyłącznie osoba uprawniona do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
  b.  Serwis WWW.MY-WISH.PL udostępnia Kupującemu odpowiedni formularz zamówienia. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu payu.pl
  c) Kupujący w Sklepie, po zatwierdzeniu formularza zamówienia i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu payu.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

  -  w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej na stronę internetową Partner Systemu payu.pl

  w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego ,
  -  na stronę internetową Partnera Systemu payu.pl będącego bankiem
,
  -  w przypadku zwykłego przelewu bankowego- na stronę szybkich płatności.
  d) W celu dokonania płatności Kupujący powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu payu.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System payu.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 5. W przypadku przedpłaty na konto w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem payu.pl lub płatności kartą za pośrednictwem payu, sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PAYU.PL

§8 Opłata za przesyłkę

 1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek, a koszty dostaw dotyczą przesyłek realizowanych na terenie
  -Unii Europejskiej 80 zł brutto za przesyłkę kurierską z zastrzeżeniem §8 ust. 3 poniżej.
  -Polski, realizowane są darmowo od kwoty 400 zł brutto, w tym wypadku koszt dostawy pokrywa sklep my-wish.pl
  -Polski, poniżej oraz włącznie 400 zł brutto, kwota dostawy to 16 zł brutto (Kurier UPS) lub wyjątkowych przypadkach List Polecony Poczty Polskiej koszt 8 zł brutto.
 2. W przypadku zamówień realizowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej kupujący może ponieść dodatkowe koszty np. cło .  

§9 Zwroty i wymiana

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem (dalej: „Konsument”) który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny odstąpienia oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem kosztów wprost wskazanych w niniejszym regulaminie. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. O zamiarze odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy poinformować Sklep poprzez wypełnienie jednoznacznego Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, którego formularz dostępny jest na stronie WWW.MY-WISH.PL Oświadczenie może zostać wysłane:
-Skan podpisanego odstąpienia od  umowy na adres e-mail: sklep@my-wish.pl.
-Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: ul. Zimorodków 1/6 , 40-534 Katowice z sugerowanym dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”.

 2. W przypadku produktów zaprojektowanych za pomocą kreatora - aplikacji w sklepie WWW.MY-WISH.PL oraz produktów wykonanych na zamówienie specjalne (zmiana koloru, typu skóry, dopasowanie obwodu łydki, poszerzenie buta, 2 różne rozmiary, zmiana zapięcia, zmiana grubości lub wysokości obcasa) Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy..

 3. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, wystarczy wysłanie oświadczenia przez upływem terminu 14 dni. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

 4. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 5. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić pełnowartościowy towar tj. nienoszony oraz nieużywany. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury/rachunku lub dowód wpłaty na rachunek bankowy lub dowód wpłaty PayU. 

 6. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: ul. Kwiatowa 63, 42-231 Stary Broniszew lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. 

 7. Koszty przesyłki zwrotu lub wymiany towaru pokrywa Konsument (bezpośrednie koszty zwrotu/wymiany zakupionego towaru tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania oraz bezpośredni koszt wysyłki).


8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
a.  jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę/produkt za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.  kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. za pomocą kreatora lub indywidualnych ustaleń – aplikacji służącej do projektowania - ponieważ dokonuje on samodzielnej konfiguracji produktu tworzonego na jego indywidualne potrzeby .
  

c. kiedy przedmiotem świadczenia są modele obuwia ślubnego z zakładki "Zakupy obuwia z katalogu ślubnego", które produkujemy na specjalne zamówienie Kosmumenta.  

d. kiedy przedmiotem świadczenia są próbki skór oraz materiałów zamówione oraz wykonane na specjalne zamówienie klienta.

e. kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - po zaznaczeniu opcji dodatkowych produktu: 

Zamówienie specjalne: zmiana koloru( + 39 zł)
Zamówienie specjalne: poszerzenie buta np. haluksy ( + 39 zł)
Zamówienie specjalne: dwa różne rozmiary ( + 39 zł)
Zamówienie specjalne: zapięcie (krzyżowe, rzemyki, pasek) - zapytaj ( + 39 zł)

9. Bony/karty podarunkowe nie podlegają zwrotom i wymianom na gotówkę/przelew, a produkty zakupione przez bony/karty podarunkowe nie podlegają pełnej polityce zwrotów , a jedynie gwarancji doboru odpowiedniego rozmiaru buta.

10. Produkty z kategorii Outlet lub z wadą widoczną w czasie zakupu. 

11. Sprzedawca nie odpowiada za źle dobrany rozmiar obuwia.

§10 Reklamacje wad produktów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad, a wszystkie towary dostępne w Sklepie WWW.MY-WISH.PL objęte są warunkami reklamacji.

 2. W przypadku gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.), w tym m. in. art. 556-576.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (dowód przelewu bankowego lub dowód z systemu PayU).

 4. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: sklep@my-wish.pl lub listownie na adres:

  MY WISH Katarzyna Sowińska

  ul. Kwiatowa 63 Stary Broniszew

  42-231 Cykarzew 


 5. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową, do której dochodzi w szczególności wtedy, gdy rzecz sprzedana:
  a.  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b.  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c.  została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Kupującego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar (jeśli nie ma możliwości samodzielnego odebrania reklamowanego towaru) zostanie odesłany na koszt reklamującego.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. Na odwzorowanie kolorów materiałów w aplikacji oraz w galerii mogą mieć wpływ indywidualne ustawienia monitora i parametry kart graficznych, stąd ewentualne różnice pomiędzy wyświetlanymi kolorami i rzeczywistymi odcieniami materiałów wykorzystanych w zamówieniu nie stanowią podstawy do reklamacji. Pomiędzy poszczególnymi partiami skór z dostaw realizowanych w różnych terminach mogą występować niewielkie różnice w odcieniach, na co sklep my-wish.pl nie ma wpływu i różnice tego typu nie stanowią podstawy do reklamacji. Ponadto wykorzystane do produkcji skóry są pochodzenia naturalnego dlatego możliwe są drobne różnice w barwie skór, jest to zjawisko normalne wiążące się z wykorzystaniem naturalnego surowca. 

 9. Reklamacji nie podlega:

  a.  obuwie z wadami jawnymi (widocznymi w dniu zakupu w przypadku produktów promocyjnych lub outlet)
  b.  obicia, otarcia cholewek, obcasów lakierowanych lub z obciągiem, nierówności obciągu obcasa wynikające z ręcznej produkcji produktu typu "handamde"
  c.  wygoda obuwia wynikająca ze złego dopasowania,
  d.  naturalne zużywanie się obuwia oraz fleków,
  e.  odbarwienia się wnętrza obuwia. Uwaga: obuwie z wewnętrznym wykończeniem ze skór naturalnie barwionych w początkowej fazie użytkowania mogą naturalnie farbować,
  f.  urwania ozdób, uszkodzenia zamków błyskawicznych,
  g.  pękanie powłoki skór lakierowanych, drobne powierzchowne pękania lica skór lub powłoki kryjącej będące wynikiem zaniedbań konserwacji,
  h.  pękanie materiałów sztucznych powstające podczas użytkowania obuwia zimą,
  i.  wykwity i ślady po przemoczeniu (zacieki),
  j.  zmiany wynikające z rozciągnięcia elementów taśmy gumowej oraz z materiałów elastycznych,
  k. pękanie pasków plecionki w obuwiu niepodszewkowym,
  l.  zagniecenia zapiętek i podnosków,
  m. deformacje cholewek wynikające ze złego dopasowania do stopy,
  n.  Sprzedawca nie odpowiada za źle dobrany rozmiar obuwia
 10. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową 
Kupujący może żądać:
  
- Obniżenia ceny,
  
-Usunięcia wady (naprawy towaru).

  -W przypadku gdy wada jest istotna odstąpienia od umowy, 
Chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. 

 11. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to nastąpić z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  
- łatwość i szybkość wymiany towaru lub jego naprawy (zgodnie z p. 9 lit. b powyżej),
  
-charakter wady istotna lub nieistotna
,
  -to, czy towar był już uprzednio reklamowany. 

 12. Jeśli Kupujący zażąda wymiany towaru lub usunięcia wad (tj. naprawy rzeczy), Sprzedawca może odmówić tego żądania pod warunkiem, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym żądaniem wymagałoby nadmiernych kosztów.

 13. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Jeśli Kupującym jest Konsument, przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. 

 14. Jeżeli żądanie złożone przez Kupującego będącego Konsumentem przy zgłoszeniu reklamacji dotyczy: wymiany rzeczy; usunięcia wady, obniżenia ceny przy jednoczesnym określeniu kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca powinien ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W razie nieustosunkowania się przez Sprzedawcę w do zgłoszonej reklamacji w tym terminie uznaje się, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione. 

 15. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.

 16. Sklep my-wish.pl nie przyjmuje przesyłek płatnych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru do reklamacji pokrywa kupujący. Do odsyłanego towaru należy dołączyć Dowód Zakupu oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji oraz okoliczności ich powstania, jak również podać preferowany sposób naprawienia szkody

 17. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasu materiałów potrzebnych do jego wytworzenia), sklep my-wish.pl zaproponuje Kupującemu alternatywne rozwiązania (np. zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 §11 Ochrona prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Sprzedawcy do celów realizacji zamówienia, celów marketingowych i ewidencyjnych. 

 2. Wszelkie prawa do zdjęć są przedmiotem własności firmy MY WISH KATARZYNA SOWIŃSKA Kopiowanie, linkowanie, czy w jakikolwiek inny sposób używanie całości lub części zdjęć i opisów bez pisemnej zgody oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§12 Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.my-wish.pl

 1. Strona internetowa www.my-wish.pl Służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Korzystanie z funkcjonalności strony www.my-wish.pl jest dobrowolne. Sprzedawca nie odpowiada personalnie za zły wybór produktów.
 4. Rejestracja na stronie www.my-wish.pl jest bezpłatna.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczenia przez Kupującego na stronie www.my-wish.pl sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu i będą obowiązywać po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.my-wish.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane będą na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy W mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem, a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy PDF

  Wzór formularza odstąpienia od umowy DOCX

 Zapisz się do Newslettera

i odkrywaj świat Shoes4Shop oraz zdobądź 5% rabatu pierwsze zakupy.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na mój adres e-mail oraz na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Administrator sklepu Shoes4Shop

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję